fbpx

M3 Pulse Belgium

Français

Découvrez ce que notre communauté avait à dire sur le sujet traité dans notre dernière enquête chez M3 et participez à l'enquête de ce mois-ci.

Les campagnes de vaccination ciblant les jeunes en Belgique progressent bien, mais le bien-être mental reste une préoccupation pour la jeune génération, dont la vie sociale reste limitée. Selon le Haut Conseil de la santé, il est temps de réparer les dégâts causés et de souligner que la santé mentale doit être une priorité.

Participez à l'enquête M3 Pulse de ce mois-ci et partagez vos réflexions sur ce nouveau sujet.

Avez-vous déjà envisagé de vous installer ailleurs afin de bénéficier de meilleures opportunités de carrière ou d’une meilleure qualité de vie ?

Participez
En vous inscrivant à M3 Global Research, vous recevrez la question mensuelle M3 Pulse et les résultats directement dans votre boîte de réception. *

* Registration is free and only takes a few clicks. By registering to our panel, you will also be invited by email to our paid studies about a wide range of healthcare related topics

Nederlands

Ontdek wat onze gemeenschap te zeggen had over het onderwerp in onze laatste M3 Pulse en neem deel aan de Pulse van deze maand.

De vaccinatiecampagnes voor jongeren in België vorderen goed, maar het geestelijk welzijn is nog steeds een punt van zorg voor de jongere generatie omdat hun sociale leven nog steeds beperkt is.

Volgens de Hoge Gezondheidsraad is het nu tijd om de aangerichte schade te herstellen en te benadrukken dat geestelijke gezondheid prioriteit moet krijgen.

Doe mee aan de M3 Pulse van deze maand en deel uw gedachten over dit nieuwe onderwerp

Heeft u overwogen te verhuizen voor professionele ontwikkeling en/of een betere kwaliteit van leven?

Deelnemen
Door u aan te melden bij M3 Global Research ontvangt u de maandelijkse M3 Pulse vraag en resultaten rechtstreeks in uw inbox. *
* Registratie is gratis en neemt slechts een paar klikken in beslag. Als u zich inschrijft bij ons panel, wordt u ook per e-mail uitgenodigd voor onze betaalde onderzoeken over een breed scala van onderwerpen in de gezondheidszorg.