fbpx

M3 Pulse Belgium

Français

Découvrez ce que notre communauté avait à dire sur le sujet traité dans notre dernière enquête chez M3 et participez à l'enquête de ce mois-ci.

Alors que la vaccination progresse rapidement en Belgique, plus de 67 % de la population ayant reçu au moins une dose, des experts affirment que les personnes vaccinées peuvent toujours transmettre le virus, notamment dans le cas de variants plus contagieux tels que le variant Delta. Bien que le nombre de décès reste faible, le nombre de nouvelles hospitalisations a commencé à augmenter tandis que le taux de reproduction du coronavirus est monté en flèche.

Cette situation met la pression sur le gouvernement alors que les restrictions sont en train d’être assouplies et que l’Europe rouvre ses frontières aux voyageurs entièrement vaccinés.

Au vu de la façon dont les Pays-Bas ont dû mettre en place de nouvelles restrictions pour lutter contre la pandémie, les autorités ont déclaré que la Belgique agirait progressivement et prudemment afin d’éviter de connaître la même situation.  

Participez à l'enquête M3 Pulse de ce mois-ci et partagez vos réflexions sur ce nouveau sujet.

Qu'est-ce qui aura le plus grand impact sur la santé mentale dans l'immédiat ?

Participez
En vous inscrivant à M3 Global Research, vous recevrez la question mensuelle M3 Pulse et les résultats directement dans votre boîte de réception. *

* Registration is free and only takes a few clicks. By registering to our panel, you will also be invited by email to our paid studies about a wide range of healthcare related topics

Nederlands

Ontdek wat onze gemeenschap te zeggen had over het onderwerp in onze laatste M3 Pulse en neem deel aan de Pulse van deze maand.

Het vaccineren in België vordert snel en meer dan 67% van de inwoners heeft minstens één dosis gekregen. Experts zeggen echter dat gevaccineerde mensen het virus nog steeds kunnen verspreiden, vooral in het geval van meer overdraagbare mutaties zoals de deltavariant.

Het aantal sterfgevallen blijft laag, maar het aantal nieuwe ziekenhuisopnames begint toe te nemen terwijl het reproductiegetal van het coronavirus omhoog is geschoten. Dit zet de regering onder druk op een moment dat de beperkingen versoepeld worden en Europa weer opengaat voor volledig gevaccineerde reizigers.

Gezien hoe Nederland opnieuw pandemiemaatregelen heeft moeten opleggen, hebben functionarissen aangegeven dat België geleidelijk en voorzichtig te werk zal gaan om niet hetzelfde lot te ondergaan.  

Doe mee aan de M3 Pulse van deze maand en deel uw gedachten over dit nieuwe onderwerp

Wat zal op korte termijn het grootste effect hebben op de geestelijke gezondheid?

Deelnemen
Door u aan te melden bij M3 Global Research ontvangt u de maandelijkse M3 Pulse vraag en resultaten rechtstreeks in uw inbox. *
* Registratie is gratis en neemt slechts een paar klikken in beslag. Als u zich inschrijft bij ons panel, wordt u ook per e-mail uitgenodigd voor onze betaalde onderzoeken over een breed scala van onderwerpen in de gezondheidszorg.