fbpx

Självmordstankar är vanligare bland läkare

Självmordstankar är vanligare bland läkare

Ta reda på vad vårt community svarade i vår senaste M3 Pulse undersökning och medverka i den här månadens Pulse.

Svenska och internationella studier tyder på att psykisk ohälsa och självmordstankar är vanligare bland läkare jämfört med allmänheten. En studie gjord av Karolinska Universitetssjukhuset (2006) där 1 092 läkare deltog, visade att nästan en tredjedel av svenska läkare har självmordstankar. I en undersökning av Läkarförbundet (2017) uppgav var femte läkare i primärvården att de har varit sjukskrivna på grund av stress, och en tredjedel har övervägt att helt lämna yrket på grund av arbetsbelastningen.

Psykisk ohälsa har blivit alltmer uppmärksammat de senaste åren och regeringen satsar nu på att främja psykisk hälsa genom att avsätta 2,2 miljarder kronor per år för 2023 och 2024 till arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention.   

Men vad behövs göras för att förebygga psykisk ohälsa bland just läkare och vårdpersonal? Arbetsmiljö, arbetsuppgifter och sociala faktorer visar sig ha stor betydelse.

Medverka i månadens M3 Pulse och dela din åsikt i ett nytt ämne.

Hur oroad är du som sjukvårdspersonal över klimatförändringarnas inverkan på den allmänna hälsan och tillgången till sjukvård?

Medverka
Genom att registrera dig med M3 Global Research får du M3 Pulse månadsfrågor och resultat direkt i din inkorg.
Registreringen är kostnadsfri och kräver endast några få klick. Som medlem blir du inbjuden att ta del i våra betalda undersökningar med varierande ämnen inom (medicine och) sjukvården.